POWEROFFICE GO

PowerOffice Go er et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Oversikt på én, to, tre! Ta pulsen på virksomheten ved å se viktige økonomiske hendelser og trender på ett sted. Dette er vår samarbeidspartner innen regnskapsprogram.

VISMA DI SYSTEMER

Vår programleverandør http://www.visma.no/programvare/di-systemer/oversikt/ Løsninger for håndverksbransjen

PAPERLESS

PaperLess® Dokumentflyt – med attestasjon

Distribusjon og attestasjon av fakturaer eller annen post, og bilag eller andre dokumenter tilknyttet regnskapet kan ende opp PaperLess Regnskapsarkiv. Fakturaer kan sendes på elektronisk dokumentflyt med e-postvarsling og i tillegg vise deg hvor de er til enhver tid. Du beholder originalen på ett sentralt sted slik at den aldri blir borte underveis.